NGÂN HÀNG VIETCOMBANK
CHỦ TK NGUYEN MINH TAN
STK : 0421000464682

NGÂN HÀNG ACB
STK 55596688
CHỦ TK NGUYEN MINH TAN